รับสมัครนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับประถม , ม.ต้น , ม.ปลาย
สนใจติดต่อได้ที่ ครู กศน.ตำบลบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง
ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ #
088-3127248 อ.ธันยพร 085-8537699 อ.พินนะรัช
081-2634526 อ.อังคะณา 081-3807443 อ.ผกากรอง
085-6257668 อ.พิศนุพร 090-8427696 อ.สุนิสา

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

จังหวัดยิ้ม เคลื่อนที่ ต.นาไหม

วันที่ 1 มีนาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านตาด ได้ร่วมงานจังหวัดยิ้ม เคลื่อนที่ ณโรงเรียนบ้านวังคางฮูง หมู่ที่ 6 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะครูได้นำหลักสูตรระยะสั้นการทำถั่วเคลือบน้ำตาลไปสาธิตและสอน    เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้สนใจ นอกจากนี้ทาง กศน.ตำบลต่างๆก็ได้นำกลุ่มอาชีพไปให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น